ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

OFERUJEMY


 

 • małe zespoły klasowe
 • klasy językowe z rozszerzoną edukacją humanistyczną, matematyczno-informatyczną, przyrodniczą lub artystyczną
 • autorskie programy dla młodzieży (elementy psychologii i przedsiębiorczości)
 • indywidualna opieka nauczyciela (tutora)
 • nauka pływania i tańca w ramach lekcji wychowania fizycznego

PONADTO:

 • wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole
 • skuteczny program wychowawczy
 • wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych
 • osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
 • rozwijanie kompetencji społecznych i indywidualności każdego ucznia
 • kreatywny, doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego

PROFIL ABSOLWENTA

Gotowy do podjęcia nauki w szkole średniej, jest świadomy swoich zasobów i talentów, jest odpowiedzialny i samodzielny, współpracuje w grupie, skutecznie komunikuje się, umiejętnie dokonuje wyborów i kreatywnie rozwiązuje problemy.

Nasi partnerzy: