Katarzyna Bazela

Muzyka i nauczanie to moja pasje. Postanowiłam więc połączyć je w swojej pracy zawodowej. Poprzez swoje działania staram się rozbudzić w młodym człowieku chęć tworzenia, odtwarzania i przeżywania muzyki innej, niż słucha na co dzień. Śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce czy tworzenie ilustracji do wysłuchanego utworu muzycznego zwiększa poczucie własnej wartości ucznia, pobudza jego wyobraźnię  i chęć do działania na rzecz klasy i szkoły. Swoje pasje rozwijam również poza szkołą prowadząc chór „Canticum Novum”, w którym poświęcam się najbardziej ulubionemu rodzajowi muzyki -  muzyce chóralnej.

kbazela@szkolaclever.pl