ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Regulamin Przeglądu Piosenki Przedszkolnej

„Muzyczne Perełki 2019”

Temat przewodni: Nasi przyjaciele - zwierzęta

 

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER”, ul. Armii Krajowej 35 B, 58 – 302 Wałbrzych

II. Honorowy Patronat:

Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka – Posłanka na Sejm PR

Pan Zbigniew Prażmowski Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

III. Termin i miejsce Przeglądu:

18 – 19 marca 2019 r.

Teatr Lalki i Aktora przy ul. M. Buczka 16 w Wałbrzychu.

Przegląd przewidujemy na dwa dni ze względu na zapewnienie komfortu występujących, tj. skrócenia czasu oczekiwania grupy na swój występ.

O dokładnym terminie i godzinie występu dane przedszkole będzie poinformowane
do 14 marca 2019 r. drogą mailową. O kolejności występów  decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. Tematyka przeglądu:

Proponujemy, aby w tym roku tematem przewodnim prezentowanych występów był świat zwierząt.

V. Cele Przeglądu:

 • kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt,
 • budowanie motywacji do opieki nad zwierzętami
 • prezentacja umiejętności muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Wałbrzycha,
 • popularyzacja śpiewu wśród dzieci,
 • promocja najmłodszych wykonawców,
 • kształtowanie u uczestników wiary w siebie, umiejętności wystąpień publicznych, radości
  z reprezentowania swojego przedszkola.

 VI. Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

1. W przeglądzie może brać udział maksymalnie jeden zespół i jeden solista z danego przedszkola.

2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz podkładu muzycznego w formacie mp3 z linią melodyczną do 8 marca 2019 r. na adres:

Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER” ,
ul. Armii Krajowej 35 B,
58 – 302 Wałbrzych,

             e – mail: kbazela@szkolaclever.pl

             lub osobiste złożenie w siedzibie szkoły do 8 marca 2019 godz. 15.00

  3. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę dziecięcą w języku polskim z dowolnym akompaniamentem (akompaniator,  podkład muzyczny, a cappella), trwającą do 3 minut, dostosowaną do wieku.

 VII.  Nagrody:

Jury przyzna nagrody w  kategoriach np. ruch sceniczny, rekwizyty, solista, zespół, muzyka ludowa, piosenka ekologiczna, piosenka o …., stroje itp.  na podstawie zaprezentowanych piosenek.

Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za udział w przeglądzie, natomiast opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu. Dla każdego przedszkola, z którego zespół/solista wezmą udział w przeglądzie, jest przewidziana nagroda  ufundowana przez sponsora.

 VIII. Uwagi końcowe:

 1. Kolejność prezentacji ustala Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń.
 2. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.
 3. Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia
2. Regulamin

Nasi partnerzy: