ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Decyzją  Nr 21/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji "CLEVER" w Wałbrzychu otrzymał w dniu 12 czerwca 2019 roku akredytację, która potwierdza spełnienie przez placówkę wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 października 2018 r w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.


 

Nasi partnerzy: