ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Talent masz w swoich rękach
02.03.2015

Talent masz w swoich rękach - Program Unijny

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach realizacji programu unijnego

„Talent Masz w Swoich Rękach"


W ramach Programu Unijnego „Talent Masz W Swoich Rękach” od miesiąca marca 2011 roku w Zespole Szkół Fundacji realizowane są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach I-III. Głównym celem tych zajęć jestpodniesienie szans edukacyjnych uczniów poprzez uzupełnienie umiejętności czytania, pisania i liczenia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dokonuje diagnozy wstępnej i określa problemy dydaktyczne z jakimi borykają się uczniowie. Tworzy indywidualny program pracy dla każdego dziecka dostosowany do jego potrzeb oraz możliwości.
Zajęcia odbywają się w mało licznych grupach, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość zarówno indywidualizacji zajęć jak i stałego monitorowania przebiegu, a także efektów pracy każdego ucznia. Nasze zajęcia mają charakter zabawowy, gdyż zabawy relaksują, przynoszą wiele zadowolenia wszystkim jej uczestnikom, a następnie pomagają w skupieniu i koncentracji uwagi w czasie pisania, czytania, liczenia czy wypowiadania się.
Metody pracy w czasie zajęć również dostosowane są do indywidualnych potrzeb oraz do możliwości uczniów. Dominującymi metodami są metody aktywizujące. Pobudzają do działania, rozwijają pamięć i myślenie oraz wyzwalają aktywność dzieci. Bardzo lubianą przez dzieci i wykorzystywaną w czasie zajęć jest metoda Dennison czyli Kinezjologia Edukacyjna uznawana za metodę wspierającą proces uczenia się, wzrost inteligencji, pamięć. Ćwiczenia, które wykonują dzieci pod kontrolą nauczyciela działają pobudzająco na mózg i system nerwowy. Pomocna okazuje się też Metoda Dobrego Startu oraz zestaw ćwiczeń z chustą animacyjną.
Bardzo skuteczna metodą w pracy z uczniami klasy II okazała się metoda 18 struktur wyrazowych. Umiejętności czytania i pisania w tej metodzie ćwiczone są jednocześnie, na tym samym materiale słownym. Kształcenie umiejętności czytania i pisania w proponowanych ćwiczeniach opiera się również na jednoczesnym uaktywnieniu analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego. Ucząc dziecko posługiwania się sylabą przy pisaniu - czytaniu, angażując jednocześnie trzy analizatory dążymy do wyrabiania coraz większej poprawności tych czynności. W czasie zajęć stosowane są również metody pracy z komputerem w oparciu o programy multimedialne „Klik uczy czytać”, „Krzyżówki” „Alfabet”, „Umiem pisać”, „2+2 program matematyczny” oraz strony www dla dzieci. Lubianą przez dzieci formą pracy jest metoda gier dydaktycznych. Łączą różne sposoby poznawania rzeczywistości poprzez słuchanie, oglądanie, działanie, przeżywanie. Wszystkie działania pobudzają dziecko do myślenia. Gry dydaktyczne mają duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości.
Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie ćwiczeń są różnorodne. Dobierane są przez nauczyciela tak, aby budziły zainteresowanie dziecka, ale także rozwijały i kształtowały określone umiejętności. Począwszy od Mega - klocków piankowych o różnych kształtach, które służą nam zarówno do ćwiczeń jak i do wszelkiego rodzaju zabaw ruchowych. Kolejną pomoc stanowią „kamienie” o różnej fakturze, które doskonale pozwalają dzieciom na wyczuwanie dolną częścią stopy faktury podłoża, co stymuluje rozwój zmysłu dotyku. Duże balansujące deski pozwalają dzieciom na utrzymywanie równowagi i wprowadzanie w ruch po wyznaczonej orbicie kolorowej kulki. Jest to także doskonały przyrząd do ręcznego treningu koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Wyszywanki, nawlekanki, sznurowanki to pomoce dydaktyczne, które mają na celu podczas zabawy wzmocnić zdolności manualne dzieci oraz poprawić elastyczność i ogólną kondycję palców. Wszystko to sprawia, że poprawianie umiejętności kaligrafii, czytania czy też ortografii nie jest monotonne lecz bardzo lubiane przez uczniów.

Opracowała Agnieszka Machowczyk
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolne
j

« powrót

Nasi partnerzy: