ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13


PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informujemy, że większość podręczników i ćwiczeń do klas IV-VIII szkoły podstawowej zostanie zakupiona z dotacji MEN. We własnym zakresie prosimy o zapewnienie uczniom  pozycji znajdujących się na liście poniżej:

 

Klasa IV – nowa podstawa programowa – reforma 2017

Przedmiot

Podręcznik

Ćwiczenia

 

Język niemiecki

Punkt 4. A. Potapowicz. WSiP.

 

Punkt 4. Zeszyt ćwiczeń A. Potapowicz. WSiP.

 

Historia

 

-------------------------------------

Wczoraj i dziś 4, ćwiczenia,  Tomasz Maćkowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Nowa Era.

Przyroda

 

--------------------------------------

Tajemnice przyrody 4, ćwiczenia,  J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawasz, J. Wróbel, Nowa Era.

Język angielski

 

--------------------------------------

English Class A1, ćwiczenia Liz Kilbey, Catherine Bright, Pearson.

 

Klasa V  nowa podstawa programowa – reforma 2017

Przedmiot

Podręcznik

Ćwiczenia

 

Biologia

 

-----------------------------------

Puls życia 5, ćwiczenia, Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski, Nowa Era.

 

Geografia

 

-----------------------------------

Planeta Nowa 5, ćwiczenia,  Kamila Skomoroko, Nowa Era.

 

Język angielski

 

------------------------------------

English Class A1 +, ćwiczenia, Jennifer Heath, Catherine Bright, Pearson.

 

Język niemiecki

Punkt 5, Anna Potapowicz, WSiP

Punkt 5, zeszyt ćwiczeń, Anna Potapowicz, WSiP.

 

Historia

 

--------------------------------------

Wczoraj i dziś 5. Zeszyt ćwiczeń. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch. Nowa Era.

Klasa VI

Przedmiot

Podręcznik

Ćwiczenia

 

Język angielski

 

------------------------------

Steps Forward 3.  Tim Falla, Paul A Davies, Oxford.

 

Język niemiecki

 

Wir smart 3. Język niemiecki dla klas IV-VI szkoły podstawowej. G. Motta, Lektorklett

Wir smart 3. Język niemiecki dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń. G. Motta, Lektorklett

Historia

 

------------------------------

Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń. T. Maćkowski. Nowa Era.

Przyroda

 

------------------------------

Tajemnice przyrody  6. M. Mańska, M. Marko-Warłowska, D. Marszał, J. Stawasz, M. Mochnacz. Nowa Era

 

Klasa VII nowa podstawa programowa – reforma 2017

Przedmiot

Podręcznik

Ćwiczenia

Język niemiecki

Obie grupy językowe

-----------------------------

Magnet smart 2. Zeszyt ćwiczeń, Beat Ćwikowska, Elżbieta Żuławińska, Arleta Fischer,  Lektorklett

Język angielski

------------------------------

Informacja zostanie podana we wrześniu, ze względu na podział grup.

 

Klasa VIII nowa podstawa programowa – reforma 2017

Przedmiot

Podręcznik

Ćwiczenia

Język niemiecki

Grupa podstawowa

-----------------------------

Magnet smart 2.  Zeszyt ćwiczeń, Beata Ćwikowska, Elżbieta Żuławińska, Arleta Fischer,  Lektorklett

Język niemiecki

Grupa zaawansowana

----------------------------

Magnet smart 3.  Zeszyt ćwiczeń, Beata Ćwikowska, Elżbieta Żuławińska, Arleta Fischer,  Lektorklett

Język angielski

Grupa podstawowa

------------------------------

Repetytorium ósmoklasisty, ćwiczenia,  Karolina Kotorowicz-Jasińska, Zbigniew Pokrzewiński, Macmillan.

Język angielski

Grupa zaawansowana

------------------------------

English Class B1, ćwiczenia, Shella Dignen, Pearson.

 

 


Nasi partnerzy: