ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

REGULAMIN

VIII WIOSENNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO UCZNIÓW DO LAT 16

 

1. Organizator.

Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER" w Wałbrzychu.

 

2. Termin i miejsce rozgrywek.

Turniej odbędzie się w sobotę 13 kwietnia 2019 w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35 b, o godz. 10.00

 

3. Uczestnictwo i zgłoszenia.

W turnieju może wziąć udział każdy szachista w wieku do lat 16.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia przez internet na stronie www.chessarbiter.com lub mail: artadamek@wp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, szkołę do której uczęszcza oraz (ewentualnie) posiadaną kategorię szachową.

W turnieju prowadzone będą klasyfikacje w następujących kategoriach wiekowych: do lat 16, do lat 13, do lat 11 i do lat 9.

 

4. Nagrody.

W turnieju można zdobyć V i IV kategorię szachową.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc i najlepsza zawodniczka w poszczególnych kategoriach  wiekowych otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Przewidziano nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

5. System rozgrywek.

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund. O kolejności zajętych miejsc decydują: liczba zdobytych punktów, punktacja Buchholza, progres, liczba zwycięstw.

 

6. Tempo gry.

Po 30 minut na rozegranie całej partii dla każdego zawodnika.

 

7. Program rozgrywek.

godz. 9:30 - 9:45 - potwierdzenie udziału w turnieju, ew. zapisy do turnieju

godz. 10:00 - ok. 15:00 – I-VI rundy

ok. godz. 15:00– zakończenie turnieju.

 

8. Uwagi końcowe.

Wszyscy uczestnicy zwolnieni są z wpisowego.

Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 60.

Wyniki i informacje o turnieju będą zamieszczone na stronie: www.szkolaclever.pl

 

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

Nasi partnerzy: