Agnieszka Machowczyk

edukacja wczesnoszkolna

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Informatyki dla nauczycieli oraz Organizacji i Zarządzania w Oświacie. Uczę dzieci młodsze i zdaję sobie sprawę, że mam ogromny wpływ na kształtowanie  osobowości moich uczniów.  Dlatego staram się przekazać im wartości uczciwości, dobra i piękna. W swojej pracy wykorzystuję metody pedagogiczne, które  sprzyjają rozwijaniu talentów, kreatywności oraz kształtują u dzieci postawę człowieka ciekawego świata i poszukującego. W szkole prowadzę Klub Młodego Podróżnika. W ten sposób zarażam moich podopiecznych swoją pasją, którą jest podróżowanie i górskie wędrowanie.  Kontakt i praca z dziećmi oraz z ich rodzicami daje mi wiele satysfakcji. Powoduje, że wciąż uczę się czegoś nowego oraz poznaję człowieka wciąż od nowa. 

amachowczyk@szkolaclever.pl