ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13


 

DZIECIŃSTWO TO NIE WYŚCIGI

Konferencja dla rodziców i nauczycieli

23-25 kwietnia, Szkoła Podstawowa „CLEVER”  w Wałbrzychu

 

Program konferencji

 

Czwartek 23 kwietnia 2020

17.00 – przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji

Wykład dla rodziców  pt. „Dzieciństwo to nie wyścigi, czyli co się dzieje, gdy stopnie stają się celem edukacji?” prowadzony przez dr Marzenę Żylińską a w nim:

- nauka nastawiona tylko na wynik vs. nauka bez ocen,
- informacja zwrotna na temat postępów dziecka w nauce, gdy stopnie szkolne nie są celem,
- jak motywować dziecko do pracy?
- jak pozwolić dziecku realizować swoje zainteresowania?

Dla kogo :

Rodzice dzieci szkolnych i przedszkolnych

Gdzie:

         Szkoła Podstawowa „CLEVER” w Wałbrzychu,  ul. Armii Krajowej 35 b

Cena: 65 zł za osobę ( cena obejmuje udział w wykładzie, przerwę kawową)

         Wpłaty proszę dokonać na konto:

         Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy „CLEVER”

         58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 b

         BGŻ BNP Paribas S.A. 08 1600 1462 1839 8920 9000 0001

w tytule przelewu wpisując datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

Kontakt:

         tel. 74 842 58 26         e-mail: osrodek@fundacjaclever.pl

Zgłoszenia:

Proszę przesyłać do 17 kwietnia 2020 na adres osrodek@fundacjaclever.pl
Ilość miejsc ograniczona.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA (PDF) (DOCX)


 

Piątek,  24 kwietnia 2020

godz. 10.00- 17.00 Konferencja BSS z cyklu szkoła w drodze
 
„Dzieciństwo to nie wyścigi. Autonomia uczniów, a efektywność procesów uczenia się”

1 część  -   wykład dr M. Żylińska


2 część  -   wystąpienie  E. Piątek dyrektor szkoły i  nauczycieli -  Szkoła w drodze,  jak " budzimy się"  w  Cleverze.


3 część  -   udział  uczestników w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli szkoły CLEVER. Wymian doświadczeń i dyskusja.

 

Dla Kogo:

            Dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich poziomów edukacji

Gdzie:

         Szkoła Podstawowa „CLEVER” w Wałbrzychu,  ul. Armii Krajowej 35 b

Cena: 75 zł za osobę ( cena obejmuje udział w wykładzie, certyfikat , przerwę obiadową i przerwę  kawową)

         Wpłaty proszę dokonać na konto:

         Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy „CLEVER”

         58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 b

         BGŻ BNP Paribas S.A. 08 1600 1462 1839 8920 9000 0001

w tytule przelewu wpisując datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

Kontakt:

         tel. 74 842 58 26         e-mail: osrodek@fundacjaclever.pl

Zgłoszenia:

Proszę przesyłać do 17 kwietnia 2020 na adres osrodek@fundacjaclever.pl
Ilość miejsc ograniczona.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA (PDF) (DOCX)


 

Sobota,  25 kwietnia 2020

godz. 10.00- 16.30

Wykład pt. Materiały dydaktyczne w kulturze nauczania i uczenia się i dyskusja

 – Czy wszystkie zadania coś ćwiczą? Jak odróżniać ćwiczenia, które pozwalają na intensywne ćwiczenie nowego materiału od zadań, które jedynie zabierają czas? – głębokie i płytkie przetwarzanie, analiza zeszytów ćwiczeń - praca w grupach

- Piernikowa Wyspa – Idea metodyki dyskretnej – analiza zadań i ćwiczeń pod kątem metodycznym – dyskusja na temat książki „Dzieciństwo to nie wyścigi” i zawartych w niej zadań

- Cechy zadań typowych dla kultury uczenia się

- Jak stosować w szkole metodykę dyskretną?

– tworzenie własnych zadań typowych dla kultury uczenia się, które wskazują uczniom kierunek, ale nie pozbawiają ich autonomii i umożliwiają rozwijanie kreatywności

– Jak korzystać z książek z serii Piernikowa Wyspa na spotkaniach z rodzicami

Warsztaty metodyczne:
Materiały dydaktyczne rozwijające autonomię uczniów
Materiały dydaktyczne w kulturze uczenia się

Celem warsztatów jest pokazanie różnicy między materiałami dydaktycznymi typowymi dla kultury nauczania i uczenia się, a także wprowadzenie do ich tworzenia. Kolejnym celem jest rozróżnianie zadań, które są ćwiczeniami i pozostawiają głęboki ślad w strukturach pamięci od zadań, które niczego nie ćwiczą, a jedynie zabierają czas. W czasie warsztatów będziemy również zastanawiać się nad skutkami tradycyjnej metodyki, która narzuca na nauczycieli konieczność drobiazgowego planowania lekcji i nad możliwościami zastosowania metodyki dyskretnej, która nie pozbawia uczniów autonomii i pozwala na rozwijanie kreatywności. W czasie warsztatów uczestnicy będą tworzyć własne materiały, które będą mogli wykorzystać w swojej praktyce dydaktycznej.

Dla kogo?

Nauczyciele klas 1-3, wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego i języków obcych w klasach 4-6, nauczyciele religii, geografii oraz historii, osoby uczące dzieci w ramach edukacji domowej oraz nauczyciele pracujący w świetlicach

Prowadzący:

Dr Marzena Żylińska zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Przez wiele lat kształciła nauczycieli języków obcych, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także prowadziła szkolenia doskonalące dla nauczycieli organizowane przez Instytut Goethego i ORE. Współinicjatorka i założycielka inicjatywy Budząca Się Szkoła. Autorka wielu artykułów i książek m.in.  „Między podręcznikiem a internetem”, „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” i "Życie to nie wyścigi". W październiku 2019 roku pod jej redakcją ukazała się książka "Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się".

 

Gdzie:

         Szkoła Podstawowa  „CLEVER” w Wałbrzychu

         ul. Armii Krajowej 35 b

Cena: 300 zł za osobę ( cena obejmuje udział w  warsztatach i wykładzie, certyfikat, przerwę kawową)

         Wpłaty proszę dokonać na konto:

         Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy  „CLEVER”

         58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 b

         BGŻ BNP Paribas S.A. 08 1600 1462 1839 8920 9000 0001

  w tytule przelewu wpisując datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

Kontakt:

         tel. 74 842 58 26         e-mail: osrodek@fundacjaclever.pl

Zgłoszenia:

Proszę przesyłać do 17 kwietnia 2020 na adres osrodek@fundacjaclever.pl
Ilość miejsc ograniczona.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA (PDF) (DOCX)


Ośrodek doradczo-szkoleniowy Fundacji ”Clever” zaprasza nauczycieli na warsztatowe szkolenie pt.:

 

„Nie jestem kosmitą. Mam autyzm”-

Zrozumieć ucznia ze spektrum autyzmu.

(data publikacji: 21.02.2020r.)

 

EFEKTY SZKOLENIA DLA UCZESTNIKA:

1. Zdobycie podstawowych informacji o zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

2. Poznanie specyfiki rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu i zrozumienie wynikających z tego trudności.

3. Rozwijanie własnych kompetencji w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

4. Umiejętność rozpoznawania trudności w zakresie wyzwań społecznych, komunikacyjnych i sensorycznych uczniów ze spektrum autyzmu.

5. Umiejętność eliminowania dystraktorów w otoczeniu uczniów z autyzmem.

6. Umiejętność udzielania wsparcia uczniom ze spektrum autyzmu.


Czas trwania szkolenia - 3 godziny

Termin - 26 marca 2020r., godzina 14.00

Prowadzenie - Adriana Jabłonowska- trener edukacji dorosłych, nauczyciel

Forma - warsztaty

Miejsce - Ośrodek doradczo-szkoleniowy Fundacji ”Clever”, ul. A. Krajowej 35 b Wałbrzych

Koszt szkolenia - 60, 00 zł od osoby

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: osrodek@fundacjaclever.pl

 


Oferta Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego Fundacji „CLEVER”
w roku szkolnym 2019/20

 

Proponujemy:

 

Szkoła Trenerów I stopnia dla dyrektorów, psychologów, nauczycieli i osób zainteresowanych własnym rozwojem- pierwsze zajęcia  już w październiku, szczegółowe informacje: http://strefapotencjalu.pl

karta zgłoszenia


Spotkania, wykłady, warsztaty, konferencje  dr Marzeny Żylińskiej

Najbliższe - 9 października 2019 r. 

Dolnośląski Klub Budzących Się Szkół zaprasza na spotkanie inspirujące dla nauczycieli „Co zrobić, by celem szkoły nie były oceny?”

karta zgłoszenia


Efektywna komunikacja i praca w zespole; Sytuacje konfliktowe w szkole - trudne rozmowy z rodzicami - szkolenia adresowane m.in. do rad pedagogicznych, organizowane  we współpracy  z firmą szkoleniową Strefa Potencjału

karta zgłoszenia


Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole- szkolenie dla nauczycieli-  marzec 2020

karta zgłoszenia


Niezbędnik nauczyciela w awansie zawodowym-  kwiecień 2020

karta zgłoszenia


Praktyczne rozwiązania w doradztwie zawodowym-  luty 2020

karta zgłoszenia


Przygotowujemy do zewnętrznych egzaminów: ósmoklasisty, maturzysty z języka polskiego, matematyki, języków obcych- zapisy od października 2019

karta zgłoszenia
STARTUJEMY!!!!

(data publikacji: 18.09.2019)

 

Dolnośląski Klub Budzących Się Szkół zaprasza na spotkanie inspirujące dla nauczycieli „Co zrobić, by celem szkoły nie były oceny?”.

***

Nauczycielka: Kto chciałby zrobić to zadanie / wziąć udział w tym projekcie / zrobić własną pracę ...

Uczeń: Proszę pani, a to na ocenę? Można dostać 6?

***

Małe dzieci uczą się nie dla nagród i nie dlatego, by uniknąć kar, one uczą się, bo rozwój jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Jak długo my dorośli, stosując nagrody i kary, nie zniszczymy ich naturalnej motywacji wewnętrznej, uczą się dla własnej satysfakcji. Gdy już zastosujemy truciznę w postaci stopni, przełączają się na motywację zewnętrzną. Bo tam, gdzie jest "Musisz!", nie ma przestrzeni dla "Chcę."

A jak już przyzwyczaimy dzieci do ocen, jak do cukru, mówimy, ze one same się tego domagają.

 

Kiedy i gdzie?

Środa, 09.10.2019r., godzina 15.00-18.00

Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER" w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35b

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ

Zgłoszenia i szczegółowe informacje - osrodek@fundacjaclever.pl

 

Nasi partnerzy: