Ewa Piątek

Dyrektor Zespołu Szkół Fundacji "SGMK"Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Nauk Historycznych i  Pedagogicznych w zakresie nauczania początkowego, ponadto podyplomowo: studia Menadżer Oświaty, socjologię stosowaną i  psychologię społeczną, oraz edukację artystyczną w zakresie przedmiotu sztuka.

W zawodzie nauczyciela pracuję od 1984 roku. W tutejszej szkole - od jej powstania,
a od 1 września 1995 roku pełnię obowiązki dyrektora. Do pracy pedagogicznej zainspirowała mnie działalność w harcerstwie i Ogólnopolskim Ruchu Korczakowskim. Za pracę na rzecz oświaty otrzymałam m.in.  Nagrodę Kuratora Oświaty, Nagrodę Ministra, Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP.

Moje mocne strony takie jak przedsiębiorczość, kreatywność czy konsekwencja, od lat pomagają mi rozwijać placówki Fundacji. Szkołę Podstawową, Gimnazjum Menadżerskie i Akademię Zdolnego Przedszkolaka do których serdecznie zapraszam. Jestem przekonana, że budowany przez lata skuteczny program dydaktyczny i wychowawczy spełni oczekiwania zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

Mamy ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku oświatowym. Potwierdzają to wyniki naszych uczniów  w konkursach i egzaminach zewnętrznych.

 

epiatek@szkolaclever.pl