ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Szkoła Podstawowa Fundacji
,,CLEVER"

ul.Armii Krajowej 35 B
58-302 Wałbrzych

Regon 021 972 250

NIP 886-128-31-62

Bank nr 40 1050 1908 1000 0022 6822 8125
(Ewidencja szkół lub placówek oświatowych niepublicznych
NR REJ.8/2017 01.09.2017)

 

Fundacja ,,CLEVER"
ul.Armii Krajowej 35 A
58-302 Wałbrzych

Regon 890 010 710

NIP 886-000-39-18

Bank nr 08 1050 1908 1000 0022 9416 6307

Organizacja Pożytku Publicznego
Konto PP: 12 1050 1908 1000 0022 8818 8804
KRS: 000 00 71 617

 

 

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy
ul.Armii Krajowej 35 B
58-302 Wałbrzych

Regon 022 033 689

NIP 886-284-70-69

Bank nr 08 1600 1462 1839 8920 9000 0001

tel:
74 84 258 26

fax:
74 84 291 13

e-mail:

Fundacja: fundacja@szkolaclever.pl
Dyrektor: epiatek@szkolaclever.pl
Administracja: kkoperianow@szkolaclever.pl
Sekretariat: sekretariat@szkolaclever.pl
Księgowość: ksiegowosc@szkolaclever.pl
Psycholog: psycholog02@skolaclever.pl

Nasi partnerzy: