ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

 

IV Przegląd Piosenki Przedszkolnej
zaplanowany na 30. maja został odwołany.

Po ustaleniu nowego terminu  MUZYCZNYCH PEREŁEK
niezwłocznie Państwa powiadomimy.

 


Regulamin Przeglądu Piosenki Przedszkolnej

„Muzyczne Perełki 2020”

Temat przewodni: „Zaczarowany Świat Bajek”

 

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER”, ul. Armii Krajowej 35 B, 58 – 302 Wałbrzych

II. Honorowy Patronat:

Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka – Posłanka na Sejm PR
Pan Zbigniew Prażmowski Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

III. Termin i miejsce Przeglądu:

30 marca 2020 r.

Teatr Lalki i Aktora przy ul. M. Buczka 16 w Wałbrzychu.

Przegląd przewidujemy na dwie tury ze względu na zapewnienie komfortu występujących, tj. skrócenia czasu oczekiwania grupy na swój występ.

O dokładnym terminie i godzinie występu dane przedszkole będzie poinformowane do 25 marca 2020 r. drogą mailową. O kolejności występów  decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. Tematyka przeglądu:

         Proponujemy, aby w tym roku tematem przewodnim prezentowanych występów był zaczarowany świat bajek.

 

V. Cele Przeglądu:

  • prezentacja umiejętności muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Wałbrzycha,
  • popularyzacja śpiewu wśród dzieci, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości dziecka,
  • promocja najmłodszych wykonawców,
  • kształtowanie u uczestników wiary w siebie, umiejętności wystąpień publicznych, radości z reprezentowania swojego przedszkola.

 VI. Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

1. Uczestnicy z danej placówki  mogą wykonać jeden utwór muzyczny. W występie może wziąć udział zespół, duet lub solista.

2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz podkładu muzycznego w formacie mp3 z linią melodyczną do 20 marca 2020 r. na adres:

Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER” ,
ul. Armii Krajowej 35 B,
58 – 302 Wałbrzych,

           e – mail: konkurs@szkolaclever.pl

           lub osobiste złożenie w siedzibie szkoły do 20 marca 2020 godz. 15.00

3. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę dziecięcą w języku polskim z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, podkład muzyczny, a cappella), trwającą do 3 minut, dostosowaną do wieku wykonawców.

 VII.  Nagrody:

Jury przyzna nagrody w  kategoriach np. ruch sceniczny, rekwizyty, solista, zespół, piosenka o …, stroje itp. na podstawie zaprezentowanych piosenek.

Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za udział w przeglądzie, natomiast opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu. Dla każdego przedszkola, z którego zespół/solista wezmą udział w przeglądzie, jest przewidziana nagroda  ufundowana przez sponsora.

 VIII. Uwagi końcowe:

  1. Kolejność prezentacji ustala Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń.
  2. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.

 

!!!KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA!!!


 

Nasi partnerzy: