ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Akademia Zdolnego Przedszkolaka
 

Oddział 4 i 5 latków

WOLNE MIEJSCA W GRUPIE 3-4 LATKÓW - ZAPRASZAMY!

ZAPEWNIAMY KOMFORTOWE WARUNKI ZABAWY I NAUKI

Chcesz zapewnić swojemu dziecku bezpieczne warunki w przedszkolu?

Chcesz, by zostało dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej?

 

NASZE PRZEDSZKOLE SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA


OFERUJEMY DOBRE WARUNKI NAUKI I OPIEKI:

 • małe grupy dzieci - do 18 osób,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • indywidualizowanie i dostosowanie wymagań do możliwości dziecka.

ZAPEWNIAMY SZEROKĄ OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ:

 • wysoki poziom przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • naukę poprzez zabawę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego - 2 razy w tygodniu każdy,
 • zajęcia  taneczne i zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem m.in. kinezjologii edukacyjnej, metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka, aby mogło podjąć z sukcesem naukę w klasie I,
 • wspieranie rozwoju uzdolnień od najwcześniejszych etapów kształcenia.

PONADTO:

 • kameralne wnętrza i nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • pomoc psychologiczną i medyczną,
 • opiekę do 16.30,
 • organizację uroczystości i imprez przedszkolnych.

 

Bliższych infomacji na temat przedszkola oraz wysokości czesnego udziela sekretariat:

e-mail: sekretariat@zsmk.pl

tel. (074) 842 58 26 lub (074) 842 91 13


DOBRY START TO SUKCES NA MECIE !

Nasi partnerzy: