ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Szkoła Podstawowa Fundacji
„Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”

 

Chcesz zapewnić swojemu dziecku bezpieczne warunki nauki w szkole podstawowej?

Chcesz, by zostało dobrze przygotowane do kontynuowania nauki w gimnazjum?

 

NASZA SZKOŁA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA 

 

OFERUJEMY DOBRE WARUNKI NAUKI:

 • małe zespoły klasowe - do 18 osób,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole,
 • indywidualizowanie i dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.

ZAPEWNIAMY SZEROKĄ OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ:

 • stały, wysoki poziom nauczania,
 • naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego w rozszerzonym zakresie - po trzy godz. lekcyjne każdy w klasach I-III oraz po cztery godz. lekcyjne od IV klasy,
 • zajęcia z informatyki,
 • współpracę nauczycieli z uczniami na platformie edukacyjnej Fronter,
 • możliwość wybrania, zgodnie z zainteresowaniami ucznia, koła przedmiotowego.

PONADTO:

 • lekcje pływania i tańca w ramach zajęć wychowania fizycznego,
 • naukę języka francuskiego,
 • zajęcia szachowe,
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego, który umożliwia rodzicom kontakt z nauczycielami oraz bieżące monitorowanie ocen,
 • opiekę w świetlicy szkolnej do godz. 16:30,
 • organizację szkolnych uroczystości i imprez, w których biorą udział wszyscy uczniowie (np. Koncert Noworoczny, Piknik Szkolny),
 • wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • opiekę medyczną oraz pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
 • możliwość korzystania z obiadów oraz ze sklepiku, zaopatrzonego w zdrową żywność.

Bliższych infomacji na temat szkoły oraz wysokości czesnego udziela sekretariat:

e-mail: sekretariat@zsmk.pl

tel. (074) 842 58 26 lub (074) 842 91 13

Nasi partnerzy: