ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

OFERUJEMY:

 • małe zespoły klasowe - do 20 osób,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • indywidualizowanie i dostosowanie
  wymagań
  do możliwości dziecka.

PONADTO:

 • wysoki poziom przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • naukę poprzez zabawę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego - 2 razy w tygodniu każdy,
 • zajęcia  taneczne i zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem m.in. kinezjologii edukacyjnej, metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka, aby mogło podjąć z sukcesem naukę w klasie I,
 • wspieranie rozwoju uzdolnień od najwcześniejszych etapów kształcenia.
 • kameralne wnętrza (w tym kuchnia dla przedszkolaków) i nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
 • pomoc psychologiczną i medyczną,
 • opiekę do 16.30,
 • organizację uroczystości i imprez przedszkolnych.

Nasi partnerzy: