ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Wałbrzych, 10.09.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania z dnia 16.08.2018 r.:

Wymiana pokrycia dachowego budynku Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 

„TOP” Halina Bielecka, Jacek Szynalski; ul. 11 listopada 10; 58-302 Wałbrzych

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Z poważaniem
Ewa Piątek

 


Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji ”Szkoły Gminnej Menadżersko-Księgowej”
przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu", który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku dydaktycznego służącego realizacji zadań edukacyjnych w ramach szkoły podstawowej oraz gimnazjum menadżerskiego.

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie efektywności energetycznej obiektu.

Całkowita wartość projektu: 532 356,38 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 421 765,15 zł.

 

 


Wymiana pokrycia dachowego budynku Fundacji "CLEVER" przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu

16.08.2018 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.03.2018 r.


Informacja z otwarcia ofert

z dnia 20.03.2018r.


Aktualizacja
z dnia 14.03.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

- Komunikat o zmianie terminu
- Zmiana ogłoszenia  - Ogłoszenie nr 500055251

 


Odpowiedzi dla Wykonawców
14.03.2018
 

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu"
02.03.2018 r.


Postępowanie umorzone.

  

ZAWIADOMIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

01.03.2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT
W RAMACH PRZETARGU Z DNIA 13.02.2018 R.

28.02.2018 r.


Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER
przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu”"

13.02.2018 r.


 

Nasi partnerzy: