ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

OFERTA:

 • małe zespoły klasowe - do 18 osób,
 • nauka dwóch języków obcych: j. angielskiego i niemieckiego (po 3 godz.)
 • szachy w ramach edukacji matematycznej
 • nauka pływania i tańca w ramach lekcji wychowania fizycznego
 • tematyczne zajęcia świetlicowe do godz. 16.30 z możliwością odrabiania lekcji
   

ATUTY:


 • stały, wysoki poziom nauczania
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole
 • skuteczny program wychowawczy
 • nauka przez działanie i doświadczanie
 • kreatywny, doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego
   
PROFIL ABSOLWENTA
Gotowy społecznie i emocjonalnie do podjęcia nauki w klasie IV, 
ciekawy świata,
 buduje relacje z innymi oparte na fundamentalnych wartościach.
 

Nasi partnerzy: