ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

OFERTA:

 • małe zespoły klasowe - do 18 osób
 • nauka dwóch języków obcych: j. angielskiego i niemieckiego (po 4 godz.)
 • indywidualizowanie i dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów
 • nauka pływania i tańca w ramach lekcji wychowania fizycznego
 • tematyczne zajęcia świetlicowe do godz. 16.30 z możliwością odrabiania lekcji
   

ATUTY:


 • stały, wysoki poziom nauczania
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole
 • skuteczny program wychowawczy
 • wysokie wyniki sprawdzianu ósmoklasisty
 • osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień każdego dziecka
 • kreatywny, doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego

PROFIL ABSOLWENTA

Gotowy do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej, rozpoznał i rozwija swoje talenty, buduje relacje z innym oparte na fundamentalnych wartościach.
 

Nasi partnerzy: