ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13


Fundacja "Clever"

ul. Armii Krajowej 35A

58-302 Wałbrzych

Nr konta Fundacji - 08 1050 1908 1000 0022 9416 6307

Nr KRS - 0000071617

  

Fundacja "Clever" (dawna nazwa: "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa") w Wałbrzychu działa od miesiąca sierpnia 1991 roku. Jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową Fundacji "Clever" oraz Akademię Zdolnego Przedszkolaka a także Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy.
W grudniu 2004 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego - nr KRS 0000071617.
Każdy z Państwa może przekazać na konto Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego 1% podatku przy rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym.

WSZYSTKIM DOBROCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I PROSIMY PAMIĘTAĆ O NAS PRZY ROZLICZENIU PODATKOWYM ZA ROK 2018.

Rada Fundacji:

Katarzyna Izabela Mrzygłocka - Przewodnicząca RF
Gaweł Wawrynkiewicz - Członek RF

Iwona Hnatiuk - Członek RF

Zarząd Fundacji:

Ewa Piątek - Prezes Fundacji
Anna Rutecka - Członek Zarządu
Maria Mańkowska - Członek Zarządu

Nasi partnerzy: