ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

"Dolnośląski Klub Budzących się Szkół"

(data publikacji: 09.12.2019r.)

 

W dniu 9 października 2019 r. w naszym ośrodku odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Klubu Budzących się Szkół pod patronatem dr Marzeny Żylińskiej, którego ideą jest popularyzacja inspirujących zmian w praktyce szkolnej, wymiana doświadczeń w zakresie wychowania i dydaktyki i wzajemne wspieranie się w rozwoju szkoły.

Wszystkich uczestników powitała Ewa Piątek- dyrektor Ośrodka Doradczo- Szkoleniowego Fundacji „CLEVER” w Wałbrzychu.  Dyrektorzy szkół i nauczyciele żywo  dyskutowali na temat: „Co zrobić, by celem szkoły nie były oceny?”.

Spotkanie prowadzili trenerzy - Joanna Lejza i Wiktor Makochan. Oto niektóre zdjęcia z ciekawego spotkania:

 


Spotkanie inspirujące BSS w Wałbrzychu
"Jak upodmiotowić dzieci w szkole?"

(data publikacji: 27.04.2019)

Dnia 26.04.2019 podczas spotkania Budzącej się Szkoły duża grupa nauczycieli z Wałbrzycha i okolic zastanawiała się, co zrobić, żeby upodmiotowić dzieci w szkole. W czasie spotkania dr. Marzena Żylińska omówiła wiele psychologicznych badań i eksperymentów (np. Marka R. Leppera), z których wynika, że każde zadanie, niezależnie od tego jak wydawało się satysfakcjonujące, jeżeli zamiast jako cel zostanie przedstawione jako środek do osiągnięcia celu, straci na wartości. Uczestnicy szkolenia podczas pracy w grupach wspólnie określali, o czym w ich szkołach decydują uczniowie, a o czym decydują dorośli. Wielu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu zadało sobie pytanie: „Co mogę zrobić w mojej klasie, co możemy zrobić w naszej szkole, żeby uczniowie nie czuli się przedmiotami nauczania, ale podmiotami procesu uczenia się?” Spotkanie było dla wszystkich bardzo pouczające. Wielu nauczycieli wyszło natchnionych, z nowymi przemyśleniami oraz siłami do działania w  nurcie Budzącej się Szkoły.


Poszukujemy,
Rozwijamy,
Budzimy Szkoły,
Dodajemy odwagi!

 

Poszukując mądrzejszych rozwiązań metodycznych, jesteśmy w stanie zmienić współczesną szkołę!

Data publikacji: 20.12.2018r.

 

Zapraszamy na szkolenie pod patronatem dr Marzeny Żylińskiej!

Prowadzący: Małgorzata Kowalska i Wiktor Makochan – pasjonaci neurodydaktyki i nauczyciele z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmują się wykorzystaniem nowych, twórczych, kreatywnych technologii w dydaktyce, gdzie nauczanie i uczenie się jest przyjazne mózgowi.

 

Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli uczących w szkole podstawowej

 

Tematyka szkolenia:

  • Jak pracuje mózg i jakie warunki korzystnie wpływają na proces uczenia się i zapamiętywania.
  • W jaki sposób najskuteczniej uczyć się nowych rzeczy, czyli o tym, czym jest głębokie przetwarzanie.
  • Od czego zależy efektywność uczenia się?  Jak odróżnić zadania wymagające głębokiego przetwarzania od zadań pomiaru dydaktycznego? Które z nich pozostawiają trwały ślad w strukturach pamięci?
  • Analiza zadań z podręczników i zeszytów ćwiczeń pod kątem ich przydatności w procesie uczenia się.

Gdzie:

         Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER” w Wałbrzychu

         ul. Armii Krajowej 35 b

Kiedy:

         15.02.2019, godz. 15.00 – 18.30 (4 godziny lekcyjne + przerwy)

Forma zajęć:

         Warsztaty

Cena: 50 zł za osobę

         Wpłaty proszę dokonać na konto:

         Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji „CLEVER”

         58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 b

         BGŻ BNP Paribas S.A. 08 1600 1462 1839 8920 9000 0001

Kontakt:

         tel. 74 842 58 26         e-mail: osrodek@fundacjaclever.pl

Zgłoszenia:

Proszę przesyłać do 12 lutego 2019 na adres osrodek@fundacjaclever.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

plik w PDF

plik w MsWord


OŚRODEK  DORADCZO-SZKOLENIOWY
W WAŁBRZYCHU

rozpoczął rekrutację do Szkoły Trenerów I stopnia (STIS)

dla dyrektorów, osób zarządzających, psychologów, pedagogów
 i kadry pedagogicznej

data publikacji: 12.06.2018r.

 

Miejsce: Warszawa   oraz  Wrocław (2 odrębne grupy)

Rozpoczęcie szkoleń:  27-28 października 2018, Warszawa

                                      17-18 listopada 2018, Wrocław

Zajęcia w zakresie: kompetencji trenera, nowatorskiego  planowania i ewaluacji procesów doskonalenia, nowoczesnych aktywnych metod prowadzenia szkoleń, elementów coachingu, zarządzania zespołem-  prowadzi  wykwalifikowana i wyspecjalizowana kadra trenerów, autorzy m. in. podręcznika  dyrektora pod patronatem OSSKO

Po zakończeniu zajęć Szkoły Trenerów I stopnia uczestnik otrzyma certyfikat wystawiony przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Wałbrzychu

Warunki udziału w szkoleniu:

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (FORMULARZ DO POBRANIA)

i przesłanie na adres ośrodek@fundacjaclever.pl

  1. dokonanie opłat wg harmonogramu na konto:

BGŻ BNP Paribas S.A. 08 1600 1462 1839 8920 9000 0001

 

Harmonogram opłat:

do 30 czerwca 2018 – 560 zł (zaliczka)

na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 2500 zł (pozostała kwota)

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2018

Więcej informacji : http://szkolatrenerow.edu.pl/

Ulotka informacyjna

 

Kontakt ws programu szkolenia : tel. 516466470  

e-mail: biuro@strefapotencjalu.pl


 

Konferencja Jubileuszowa z okazji 25.lecia KFON

JAK UCZYĆ I WYCHOWYWAĆ SZANUJĄC PRAWA DZIECKA”

pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka

15 – 17 marca 2018 - ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

data publikacji: 22.03.2018r.

 

W dniach 15-17 marca 2018 r. w Zagórzu Śląskim odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia działalności Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej powstało 8. lutego 1992 roku z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy i zgodnie ze znaczeniem słowa „forum” zakładało dyskusję i wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami niepublicznymi z całego kraju oraz reprezentację i obronę szeroko rozumianych interesów szkolnictwa niepublicznego. Od ćwierć wieku organizacja ta z powodzeniem stale się rozwija.

Jubileusz działalności 25. lat placówek niepublicznych stał się refleksją nad przestrzeganiem praw dziecka w dzisiejszych szkołach oraz nad tym czy stwarzają one optymalne warunki do rozwoju młodego człowieka i przygotowania do samodzielności w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Z tej okazji odbyła się konferencja pt. „Jak uczyć i wychowywać szanując prawa dziecka" pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka.

Uroczystość rozpoczął swoim wystąpieniem Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha. Gościli na niej m.in. a Izabela Katarzyna Mrzygłocka- Poseł na Sejm RP, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty.

Podczas uroczystości zasłużonym nauczycielom zostały wręczone medale KEN, przyznane przez Minister Edukacji Narodowej, Annę Zalewską. Obecny na uroczystości Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, wręczał szczególne zasłużonym za osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka, resortowe odznaczenie - „Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI” (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Nastąpiło również wręczenie Certyfikatów Jakości KFON wybranym szkołom oraz nagród „NIEZAUWAŻALNI”.

W kolejnych dniach konferencji odbyły się : - konsultacje nt. interpretacji niektórych zapisów dot. szkolnictwa niepublicznego w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Krzysztof Tusiński - Kancelaria Radcy Prawnego; wykład prof. Mariusza Jędrzejko – „Socjopedagogiczne spojrzenie na zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Wyzwania dla profilaktyki szkolnej”.warsztaty – „Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci i młodzieży”. Modelowanie relacji dziecko-nowe technologie” – prof. Mariusz Jędrzejko, Szkolenie w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych z uwzględnieniem najnowszych zmian (RODO) . Prowadzenie ekspert i audytor - Ewa K. Cecko

Szkolenia dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli

 

 

Dyrektorzy Szkół Niepublicznych Z całej Polski w Wałbrzychu
data publikacji: 12.03.2017
 
W dniach od 9 do 11 marca  Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy działający przy Zespole Szkół Fundacji ZSMK ze Starego Zdroju  oraz Fundacja Oświatowa EKOLA z Wrocławia  zorganizowały   coroczne spotkanie dyrektorów szkół niepublicznych zrzeszonych w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej. Spotkanie odbyło się w Wałbrzychu w hotelu Maria. Gościliśmy  dyrektorów  ze szkół min.z Warszawy, Gdańska, Lublina, Krakowa, Szczecina, Sosnowca, Katowic.
 
Tematem  konferencji były  "Zmiany w Prawie Oświatowym i Prawie Pracy- praktyczna pomoc dla dyrektora szkoły
niepublicznej".
 
Dyrektorzy szkół  dyskutowali na temat zmian jakie czekają polskie szkolnictwo, a w szczególności szkolnictwo niepubliczne w związku z ze zmianami w systemie edukacji.
 
Dyrektorzy prowadzący placówki od przedszkoli po szkoły średnie  wymieniali   doświadczenia  i pomysły mająca zapewnić szkołom niepublicznym przejście przez  proces skomplikowanych zmian w prawie w sposób spokojny i jak najbardziej efektywny. Pracowano również nad standardami, które zapewnią uczniom, rodzicom i nauczycielom pomoc w profesjonalnym przejściu przez zmianę w szkołach niepublicznych. Troska o  spokojne podejście do zmian była głównym celem spotkania   w Wałbrzych. Zaproszono także specjalistów od prawa pracy i prawa oświatowego.
 
 
Współpraca  w ramach Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, dzięki której dyrektorzy szkół niepublicznych z całej Polski wymieniają doświadczenia i pomysły w rozwiązywaniu problemów jest niesłychanie ważną i skuteczną pomocą w nowej sytuacji.
 
W ramach konferencji uczestnicy zwiedzali  nasze miasto,  w tym Kompleks Stara Kopalnia.
 

Konferencja „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”
data publikacji: 02.03.2017

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa w Wałbrzychu zorganizował  1 marca 2017 r. konferencję „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Wydarzenie to zostało objęte Honorowym Patronatem Romana Szełemeja Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Jacka Cichury Starosty Powiatu Wałbrzyskiego.

Konferencję poprowadziła dr Marzena Żylińska, która zajmuje się metodyką i neurodydaktyką oraz propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk, kultury edukacyjnej. Współorganizowała europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”. Jest autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz książek „Między podręcznikiem a internetem” (Warszawa 2013), „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” (Toruń 2013). Prowadzi blog „Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce”.
Wspólnie próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania:  Jak pomóc nauczycielom odejść od kultury nauczania i pouczania i przejść do kultury uczenia się? Jak tworzyć środowisko dydaktyczne, w którym mogą zachodzić procesy uczenia się? Jak kreować twórczą i mądrą szkołę XXI wieku? 
Tradycyjna metodyka kładła nacisk na nauczanie czyli na aktywności nauczyciela. Dziś, gdy wiemy już trochę o tym, jak uczy się mózg, warto spróbować przenieść środek ciężkości z procesu nauczania na proces uczenia się i głównym aktorem szkolnych aktywności uczynić uczniów.
Wprowadzenie kultury uczenia się, w której uczniowie traktowani są jak autonomiczne, kreatywne i samosterowne jednostki jest jednym z najważniejszych celów  "Budzącej się szkoły" – projektu,  w którym od dłuższego czasu z powodzeniem bierze udział Zespół Szkół Fundacji w Wałbrzychu. 

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji SGMK w Wałbrzychu

Zaprasza na konferencję

„Od kultury nauczania do kultury uczenia się”

1 marca 2017 r.

 

„Nie zmuszajmy do aktywności, ale wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

 

HONOROWY PATRONAT I WSPÓŁORGANIZACJA

                  Roman Szełemej

                  Prezydent Miasta

                  Wałbrzycha

Jacek Cichura

Starosta Powiatu

Wałbrzyskiego

Zapraszamy 

wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pedagogów

 szkół  z aglomeracji wałbrzyskiej

 

Konferencję poprowadzi: dr Marzena Żylińska,
 autorka książki „NEURODYDAKTYKA”

 

Część I


9.00–10.30      Od kultury nauczania do kultury  uczenia się


11.30 –12.30   Edukatorium

12.30 –12.45   Przerwa kawowa

12.45 – 13.45  Co musi się zmienić, gdy odejdziemy od szkoły transmisyjnej

13.45 – 14.30  Repertuar metodyczny: „Musisz!” zabija „Chcę”.

14.30 – 15.30  Przerwa obiadowa

 

Część II


15.30 – 17.30    Zrozumieć ucznia- warsztaty komunikacji.

Ilość miejsc ograniczona

                      

 

 

Zgłoszenie:

Formularze zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz w formacie .pdf

Formularz w formacie .docx

Wypełnione formularze proszę przesłać na adres kkoperianow@zsmk.pl

Liczba miejsc dla uczestników konferencji wg ilości zgłoszeń.

Liczba miejsc dla uczestników warsztatów - 20.

 

Koszt :

  • Konferencja jest bezpłatna
  • Warsztaty – 50 zł (liczba ograniczona  do 20. osób, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)

 

 

Wpłaty:

  • Na konto   08 1050 1908 1000 0022 9416 6307 ING Bank Śląski S.A.

z dopiskiem Warsztaty Komunikacji . Po dokonaniu wpłaty proszę
o potwierdzenie telefoniczne – nr tel. 691 448 181

  • w Sekretariacie szkoły ZSF przy ul. Armii Krajowej 35b, 58-302 Wałbrzych

 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji:

Karolina Koperianów,

tel. 691 448 181

Nasi partnerzy: